Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Pelastussuunnitelman taustaa

Pelastuslaki

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.

14§ Omatoiminen varautuminen

 Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:
1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Pelastuslaki myös velvoittaa että jo olemassa olevaa pelastussuunnitelma tulee päivittää aika ajoin.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407 määrittää tarkemmin millaisiin kohteisiin tulee tehdä pelastussuunnitelma. Käytännössä kaikkiin taloyhtiöihin joissa on vähintään 3 asuntoa.

Jos taloyhtiöltänne puuttuu pelastussuunnitelma tai se ei ole ajantasalla, ota yhteyttä meihin ja laitamme asiat kuntoon!